Aineeton puoli on analysoimaton, intuitiivinen ja prosessimainen nykytaideteos. Valokuvan, runouden sekä installaation toisiinsa kietovan kokonaisuuden työstäminen on alkanut joulukuussa 2020. Kaksiosaisen teoksen esitysalustana toimivat sosiaalinen media (Instagram) sekä toisaalta perinteisempi foorumi eli näyttelytilassa olevat seinäpinnat. 

 

Instagramiin päivittäin tuotetut kuvat ovat spontaaneja, suoria havaintoja ympäröivästä. Arki, rehellisyys ja tehdyt valinnat tuovat kuviin kaunistelematonta ilmaisua. Hashtageilla (avainsana) toteutetut runot tuovat kuvien jatkumolle rytmin, jossa tarina pysähtyy, vaihtelee ja etenee. 

 

Kuvilla ja runoilla ei pyritä mihinkään tiettyyn kaanoniin tai lopputulokseen. Ne eivät ole tarkkaan harkittuja esityksiä tai postauksia fantasia-elämästä, vaan pikemminkin vain tallennettuja hetkiä, pyrkimyksiä löytää jotakin todellisuudessa olevaa.

 

Toukokuussa 2021 Aineeton puoli laajentuu installaatioksi (kts. alla) sosiaalisen median ulkopuolelle. Seinäpintoihin käsin kirjoitetut hashtag-runot tuovat kokonaisuuteen syvyyttä ja myös uuden visuaalisen kokemuksen. 

 

Installaation myötä Aineeton puoli - teoksen intiimi luonne tulee lähemmäs, tiivistyy ja ympäröi. Samalla installaation vähittäinen työstäminen tuo teokseen mukanaan hienovaraista konkretiaa ja kehollisuutta, kun kännykän takaa tekijä itse lomittuu osaksi työtä. 

Taiteilija työstää Aineetonta puolta sosiaalisessa mediassa päivittäin. Installaatio etenee kaikkina näyttelyn aukiolopäivinä. Teosta voi tarkastella haluamallaan tavalla joko kokonaisuutena tai erillisinä osina.

- Aineeton puoli instagramissa: #aineetonpuoli

- installaatio esillä 6-28.5.21, Lapin kullanmurut, Hallituskatu / Tornio

Mennyt ja tulevaa:

Lapua Art Bieannale 2021
Pietarsaaren museo 2022